Bediende beheer administratieve taken

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Je bent minstens 18 jaar bij aanvang van de opleiding.

Wat leer je in deze opleiding?

Je leert in deze cursus "Bediende verantwoordelijk voor het beheer van de administratieve taken met betrekking tot het rangeren, bedienen van installaties, samenstellen en verzenden van treinen" de verschillende types van bewegingen en materieel te onderscheiden.

Daarnaast leer je de aanduidingen op de voertuigen, lading en vervoersdocumenten te begrijpen. In deze veiligheidsfunctie word je geacht rem-, trieer-, en samenstellingsbulletins te kunnen opstellen en door te geven, toezicht te houden op de verzendingsadministratie en de traceerbaarheid ervan. Na afloop van deze opleiding kan je gevaars- en beschadigingsetiketten lezen en plaatsen en transporten met gevaarlijke goederen aannemen. Ook kan je het remregime, het rempercentage en de toegestane snelheid van een trein bepalen en regels over het samenstellen van een konvooi en de veiligheid van het personeel toepassen.

Wat krijg je na afloop?

Als je slaagt voor de opleiding, krijg je een getuigschrift van fundamentele of aanvullende opleiding voor de veiligheidsfunctie 6.