Grondpersoneel - Veiligheidsfuncties

Net zoals in alle veiligheidsfuncties is het eerst en vooral van belang dat je de regels inzake de veiligheid van het personeel kan toepassen. Daarnaast leer je om remmen, ladingen, (gevaars)etiketten, het onderstel de ophanging, het loopwerk, de koppelingen, bovenbouw en de stand van de bedieningsinrichting te controleren. Bij kleine werken leer je tussen te komen en van alle gebreken, beschadigingen en onregelmatigheden een nauwkeurig verslag op te maken.

Je leert in deze cursus "Bediende verantwoordelijk voor het beheer van de administratieve taken met betrekking tot het rangeren, bedienen van installaties, samenstellen en verzenden van treinen" de verschillende types van bewegingen en materieel te onderscheiden.

Daarnaast leer je de aanduidingen op de voertuigen, lading en vervoersdocumenten te begrijpen. In deze veiligheidsfunctie word je geacht rem-, trieer-, en samenstellingsbulletins te kunnen opstellen en door te geven, toezicht te houden op de verzendingsadministratie en de traceerbaarheid ervan. Na afloop van deze opleiding kan je gevaars- en beschadigingsetiketten lezen en plaatsen en transporten met gevaarlijke goederen aannemen. Ook kan je het remregime, het rempercentage en de toegestane snelheid van een trein bepalen en regels over het samenstellen van een konvooi en de veiligheid van het personeel toepassen.

In deze opleiding leer je wat de kenmerken van de spoorvoertuigen en hun lading zijn, zodat je ze kan herkennen en meedelen. Je leert de regels inzake het remmen en immobiliseren van voertuigen correct toe te passen en spoorkonvooien samen te stellen en te ontbinden. Na deze cursus beheers je de signalisatieregels voor het treineinde en de regels voor de veiligheid van het personeel.

Tijdens deze opleiding leert u wat de kenmerken van de spoorvoertuigen en hun lading zijn, zodat u ze kunt herkennen en meedelen. U leert wat gevaarlijke goederen zijn en wat de regels zijn inzake het remmen en immobiliseren van voertuigen. Het samenstellen en ontbinden van spoorkonvooien behoort eveneens tot de leerstof.

Aan de hand van theoretische en praktische lessen, krijg je alle vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor het uitvoeren van deze veiligheidsfunctie. Na de opleiding heb je een degelijke kennis van installaties, verkeer, algemene en lokale reglementering, regels over bijzonder vervoer en de veiligheid van de werknemers. Daarnaast weet je hoe om te gaan met verkeersproblemen, incidenten, of vertragingen: de gevolgen inschatten, anticiperend optreden en de nodige maatregelen nemen.