Over ons

RTIMissie

Als opleidingsinstituut willen we kandidaat-treinbestuurders en kandidaat-grondpersoneel klaarstomen voor een carrière in het spoorvervoer. In de opleidingen van het RTI komen alle facetten aan bod die nodig zijn om je job later op een veilige en kwalitatieve manier uit te voeren.

En ook tijdens je carrière willen we je verder helpen. We bieden bijscholingen aan en, indien gewenst, stippelen we voor jou een opleiding op maat uit. Op die manier bieden we een antwoord op de snel veranderende spoormarkt die een grote nood heeft aan modern geschoold personeel.

In onze opleidingen staan twee prioriteiten voorop: veiligheid en polyvalentie. We leren de cursisten wat de risico’s zijn van het spoorvervoer en helpen hen daar bewust en preventief mee om te gaan. Tegelijk hameren we ook op polyvalentie, omdat dit een onmisbare kwaliteit is geworden voor wie werkt in een moderne spooronderneming.

Polyvalente en risicobewuste werknemers opleiden kan alleen door hen de nodige praktijkervaring te laten opdoen. Het RTI besteedt daarom ruime aandacht aan stages en opvolging op het terrein. Meteen ook de reden waarom onze opleidingslokalen zich in rangeerstations bevinden.

Als publiek instituut staat het RTI open voor alle geïnteresseerde partijen. Niet alleen (spoor)bedrijven kunnen hun personeel laten vormen in het RTI, ook particulieren zijn welkom. Met ons aanbod willen we tegemoetkomen aan de wensen van elke klant.

Waarden

Veiligheid

Het RTI draagt als publiek opleidingscentrum zowel een individuele als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We engageren ons tegenover cursist én maatschappij. Door degelijke opleidingen aan te bieden, willen we bijdragen tot de ontwikkeling van een veilige spoorsector.

Cursist centraal

We streven ernaar om de noden en behoeften van de cursisten en de klanten te identificeren en die efficiënt, kwalitatief en met de nodige discretie te behandelen.

Respect

Bij het uitvoeren van onze taken houden we rekening met de eigenheid, noden en belangen van de cursist, de klant en de collega’s.

Integriteit

De integriteit van het Rail Training Institute is rechtstreeks verbonden met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Integriteit heeft niet alleen te maken met consistente houdingen, onpartijdigheid, maar ook met klantgerichtheid, vakbekwaamheid, geloofwaardigheid en vertrouwen.

Bekwaamheid

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt in hoge mate bepaald door het professionele gedrag van onze medewerkers. Dit veronderstelt dat zij beschikken over voldoende theoretische kennis, een aangepaste praktische vaardigheid en de fysische en psychische bereidheid om onze taak op een professionele wijze uit te voeren.