Periodieke controle

De driejaarlijkse periodieke controle specifieke vakkennis is eveneens opgenomen in ons aanbod. De deelname hieraan is een noodzakelijke voorwaarde voor bestuurders die hun aanvullend bevoegdheidsbewijs willen blijven behouden. Deze test bevat zowel een theoretisch als een praktisch luik.